Симонов И.И. Приятели 1950-е гг. Бумага, карандаш 18Х24 (729)

Симонов И.И. Приятели 1950-е гг. Бумага, карандаш 18Х24 (729)

Симонов И.И. Приятели 1950-е гг. Бумага, карандаш 18Х24 (729)


Симонов И.И. Приятели 1950-е гг. Бумага, карандаш 18Х24 (729)