Репин А. Вечер на Каме. 1956г. к.м. 25Х33 Пейзаж (165)

Репин А. Вечер на Каме. 1956г. к.м. 25Х33 Пейзаж (165)

Пейзаж

Репин А. Вечер на Каме. 1956г. картон, масло. 25Х33  (165)

Пейзаж

Репин А. Вечер на Каме. 1956г. картон, масло. 25Х33  (165)